Odszkodowania


Czym jest odszkodowanie? Zapewne każdy z nas wie, że jest to jedno ze świadczeń, które przysługuje osobie poszkodowanej, która doznała na przykład uszczerbku na zdrowiu w wyniku jakiegoś działania. Jest to pojęcie bardzo szerokie, ale chodzi w nim głównie o naprawienie uszczerbku majątkowego. 

Dość kluczowym pojęciem w tym kontekście jest szkoda. Może ona mieć charakter majątkowy lub niemajątkowy. 

Kodeks cywilny wyróżnia aż 17 różnych rodzajów odszkodowań, ale my skupimy się na tym, czym jest odszkodowanie medyczne. Błąd medyczny lub zaniedbanie może być efektem np. użycia nieodpowiedniej aparatury, nietrafnej oceny przeprowadzonych badań lub ignorancja objawów choroby. Takie błędy mogą skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub nawet śmiercią. 

Osoba, która doznała takiej szkody wynikającej z błędu medycznego może ubiegać się o odszkodowanie. 
Można liczyć na:
Zadośćuczynienie - świadczenie jednorazowe
Odszkodowanie - rekompensuje np. koszty rehabilitacjji
Rentę na zwiększone potrzeby - ma charakter okresowy
Rentę z tytułu utraty zdolności do pracy - rekompensuje brak możliwości kontynuacji zatrudnienia

Nikt nie zostawi was samych w takiej sytuacji, także warto zainteresować się tematem odszkodowań.

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty

stylowanka na Instagramie